Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú

Giới thiệu chung:

- Công ty thành lập năm 1992

- Năm 2006  đã chuyển đổi từ một mô hình công ty gia đình sang công ty cổ phần và đã niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

- Năm 2006 cũng đã đánh dấu sự khởi đầu mới trong việc khép kín sản xuất. Từ khâu sản xuất tôm giống, sản xuất chế phẩm sinh học, nuôi tôm thương phẩm và chế biến xuất khẩu

 

 

 

 

Công ty thành viên:


01.Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Quí
02.Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Phát
03.Công ty TNHH Thủy Hải sản Minh Phú - Kiên Giang
04.Công ty TNHH Sản xuất Giống Thủy sản Minh Phú
05.Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Phú - Hậu Giang
06.Công ty TNHH MTV  Sản xuất Chế phẩm Sinh học Minh Phú
07.Công ty TNHH MTV Nuôi tôm Sinh thái Minh Phú
08.Mseafood Corporation
09.Công ty TNHH Nuôi trồng Thủy sản Minh Phú - Lộc An

 

Chứng chỉ chất lượng:

         

                 

Loại hình: Sản xuất/Gia công/Chế biến; Nuôi trồng / Đánh bắt; Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu; Đăng ký KD: Chờ cập nhật

Nhóm sản phẩm

Sản phẩm chào bán

Kết nối với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp:
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú
Địa chỉ:
Khu công nghiệp Phường 8 - Thành phố Cà Mau
Số điện thoại:
(84-780) 820 044
Fax:
078. 0366 8795
Địa chỉ trang:
Website:

Người đại diện

Tên người liên hệ:
minhphu@minhphu.com
Email:
minhphu@minhphu.com
Số điện thoại:
(84-780) 820 044
Giỏ hàng (0)